+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

Usluge - Mi obavljamo sve za Vas i Vašu firmu

Nemate vremena da se bavite dosadnom papirologijom?! Mi smo tu za Vas, sve od registracije i promene podataka.
Kaže se da za uspešan biznis potreban dobar advokat I dobar knjigovođa ukoliko želite miran san.

Registracije

Potpuno besplatno dajemo savete prilikom registacije pravne forme. Bitno je postaviti dobar temelj da bi firma uspešno mogla da raste. Kako da optimizujete troškove u skladu sa Zakonom, koje su mane i prednosti pravne forme koju registrujete… Bićemo Vaš patner u poslovanju!

Obračuni

U skladu sa Vašim potrebama vršimo sledeće obračune:
zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja;
poreza i doprinosa iz samostalne delatnosti;
poreza na dobit preduzeća;
poreza na dodatu vrednost;
poreza po odbitku;
zakupa pokretne i nepokretne imovine;
kamata;
druge vrste obračuna u odnosu na potrebe klijenata;

Pravna delatnost

U zavisnosti od Vaših potreba vršimo izradu sledećih pravnih akata: ugovori o radu, pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mesta, rešenja(o raskidu radnog odnosa, o plaćenom / neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru, porodiljskom bolovanju i dr.), odluke o solidarnoj pomoći, jubilarnoj nagradi i dr.; sve druge vrste ugovora iz različitih oblasti (o zakupu pokretne i nepokretne imovine, o poslovno tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju i dr.); kompletnu dokumentaciju koja mora biti istaknuta u poslovnom objektu što je regulisano različitim zakonima i pravilnicima (kao npr. Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zabrani pušenja, Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti itd.); razne vrste pravilnika (o računovodstvu, o blagajničkom poslovanju i raspolaganju gotovim novcem i sl.) izradu akata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini; izradu plana evakuacije i pravila zaštite od požara; izrada akta o Covid 19 zastitnim merama;

Poresko savetovanje

Za sve vrste prepreka na koje nailazite tokom poslovanja, tu smo da Vam pomognemo u prevazilaženju istih neke od tih su :
Povraćaj Pib-a
reprogram duga
Izjava o neaktivnosti
Analiza bilansa

Knjigovodjstvo

U skladu sa Vašim potrebama vršimo sledeće knjigovodstvene usluge:

- Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva
- Vođenje analitičkih evidencija: osnovna sredstva, zalihe, kupci,dobavljači, obračun amortizacije
- Vođenje blagajne
- Vođenje robnog knjigovodstva, veleprodaja-maloprodaja
- Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa (KPR i KIR)
- Vođenje kompletnih poreskih evidencija;
- Izrada završnih računa
- Izrada periodičnih i godišnjih izveštaja
- Izrada svih vrsta statističkih izveštaja
- Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta

Praćenje propisa

Učestala izmenama Zakona I donošenjem novih, zahteva svakodnevno praćenje I razumevanje istih. Neprestana edukacija kroz seminare i stručnu literaturu garantuju da ćete dobijati ne vreme, ažurne I istinite informacije u vezi sa novonastalim promenama.

Brisanje i likvidacija

pokretanje i sprovođenje postupka
privremene odjave / brisanja preduzetnika iz registra;
pokretanje i sprovođenje postupka likvidacije pravnih lica;
brisanje iz registra nakon okončanog postupka likvidacije

Rad i radni odnosi

prijave / odjave / promene radnika;
ugovori o radu;
druge vrste radnog angažovanja (dopunski rad, privremeni povremeni poslovi, ugovori o delu itd.);
donošenje različitih vrsta rešenja, pravilnika, odluka i sl. u ime i za račun poslodavca;
otkazi ugovora o radu;
upis radnog staža;

IT sektor

Savetovanje o tzv. testu samostalnosti, olakšice za kvalifikovane radnike, oporezivanje freelacer-a.

LAK NAČIN DA USPOSTAVITE KONTROLU NAD SVOJIM POSLOM

Mi smo knjigovodstvena agencija koja sa svojim partnerima sarađuje I na daljinu odnosno online knjigovodstvo najvažnije nam je što možemo da vam ponudimo saradnju u kojoj koristimo cloud alatke sa kojima olakšavamo sve procese kroz koje prolazimo zajedno od komunikacije do razmene dokumenata I što je najvažnije bilo gde da se nalazite možemo da komuniciramo.Pored najsavremenijih softvera koje koristimo pri radu, bitno nam je da komunikacija sa klijentom bude na najvišem nivou.Svi propisani obrasci I obračuni izrađeni su u elektronskom formatu.Alati koje svakodnevno koristimo: Trello, Google Drive I Slack
Kontakt forma :