+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

SEDIŠTE FIRME :
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

ADRESA FIRME: PROMENA SEDIŠTA DOO: – 4.000 DIN +APR PEČAT – NOVA ADRESA DOO FIRME: 2.000 DIN -PROMO CENA

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE
POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA:

- PROMENA DIREKTORA, DELATNOSTI, PROMENA IMENA FIRME: 2.000 DIN +APR
- PROMENA VLASNIKA FIRME – PRENOS UDELA: 4.000 DIN +APR
TROŠKOVI ZA PROMENU SEDIŠTA D.O.O. FIRME
 • Usluga promene sedišta firme kod APR: 4.000 din
 • Naknada APR za upis u registar 2.800 din
 • Pečat DOO nakon izmene mesta sedišta: 2.000 din
 • Dodatno nakon promene podataka – po zahtevu:
 • Izmena Osnivačkog akta nakon promene 2.500 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.000 din
 • Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji
KOLIKO TRAJE PROMENA SEDIŠTA DOO
 • Priprema i overa dokumentacije traje 1 dan
 • Promena adrese firme u APR traje 1-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje APR
DOKUMENTA ZA PROMENU ADRESE FIRME:
 • Odluka Skupštine o promeni sedišta firme
 • Odluka o promeni imena – ako se menja mesto
 • Registraciona prijava APR za promenu sedišta
 • Dodatak prijave za promenu adrese sedišta DOO
 • Dodatak prijave za promenu naziva u delu sedišta
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj
 • OP obrazac za Banku – po zahtevu Banke
USLUGA PROMENE ADRESE DOO FIRME
 • Priprema dokumentacije za promenu sedišta
 • Provera adrese firme u Adresnom registru RGZ
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za APR
 • Izrada novog pečata – po zahtevu
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status Vašeg predmeta
 • Rešenje APR o promeni naziva – u originalu
 • Objava nove adrese firme na sajtu APR
DODATNO: IZMENA OSNIVAČKOG AKTA
 • Po promeni sedišta preporuka je uskladiti Osnivački akt
 • Osnivački akt je objavljen javno na sajtu APR
 • Pripremamo novi osnivački akt i idemo u APR
 • Objava Osnivačkog akta u APR traje 2-3 dana
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak