+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

OTVARANJE FIRME :
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

USPEŠNO I BRZO OTVARANJE FIRME ZA SVE DOO FIRME – SVE DELATNOSTI 8.000 DIN + PEČAT FIRME GRATIS !

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE
OTVARATE PREDUZETNIČKU FIRMU?
OTVARANJE PREDUZETNIKA PAUŠALCA
OTVARANJE PREDUZETNIKA VAN PAUŠALA
OTVARANJE FIRME DOO – CENA
 • Usluga otvaranja DOO firme 8.000 din
 • Pečat za firmu - automatik- GRATIS
 • Naknade APR za registraciju DOO 5.900 din
 • Overa Osnivačkog akta i OP od 1.440 din
 • Cena se uvećava za više od 3 osnivača kao i za osnivače strana ili pravna lica -kontaktirajte nas za detaljnu ponudu
KOLIKO TRAJE OTVARANJE FIRME U SRBIJI
 • Priprema i overa dokumentacije traje 1 dan
 • Otvaranje firme DOO kod APR: 1 -3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje DOO
 • Otvaranje računa u Banci traje 1-5 dana
DOKUMENTA ZA OTVARANJE FIRME
 • Osnivački akt DOO firme -overen i potpisan
 • Odluka o imenovanju Direktora DOO firme
 • Uplata osnivačkog uloga- po zahtevu- ili OSNIVANJE DOO BEZ UPLATE ULOGA
 • Dokazi o identitetu Osnivača i Direktora
 • Registraciona prijava APR za DOO firme
 • Dodaci prijave za članove, udele, kapital
 • Dodaci prijave za naziv, adresu i delatnost
 • Prijava firme za PDV od otvaranja firme- po potrebi i zahtevu osnivača
 • Uplata naknada APR - generisan poziv
USLUGA OTVARANJA FIRME U SRBIJI
 • Osnovne konsultacije kod izbora forme
 • Naziv firme : provera naziva za DOO firmu
 • Šifra delatnosti firme: Određivanje šifre
 • Sedište firme: Provera u Adresnom registru
 • Uplata uloga ili otvaranje bez uplate uloga
 • PDV prijava od otvaranja firme- opciono
 • Ogranak firme: po potrebi
 • Generišemo jedinstven poziv za uplatu APR
 • Priprema dokumentacije za otvaranje DOO
 • 2 puta idemo na šaltere APR za DOO: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo BD BROJ: pratite svoj predmet
 • Rešenje APR o osnivanju firme- original
 • PIB FIRME : Potvrda o PIB-u za DOO
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • Asistencija pri otvaranju računa kod Banke - sa ili bez odlaska u Banku
 • POKLON PEČAT: ZA SREĆAN POČETAK!
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak