+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

OSTAVKA DIREKTORA:
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

OSTAVKA DIREKTORA – ZASTUPNIKA DOO FIRME U SRBIJI PRIPREMA DOKUMENTACIJE I POSTUPAK U APR : – 4.000 DIN + APR !

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE

DIREKTOR JE PODNEO OSTAVKU? POGLEDAJTE: POSTUPAK ZA IMENOVANJE NOVOG DIREKTORA NAKON OSTAVKE
REGISTRACIJA OSTAVKE DIREKTORA -CENA
 • Postupak registracije ostavke: 4.000 din
 • Naknada APR za upis ostavke: 2.800 din
KOLIKO TRAJE PROCEDURA OSTAVKE
 • Priprema i overa dokumentacije traje 1 dan
 • Promena direktora u APR traje 2-3 dana
DOKUMENTA ZA OSTAVKU DIREKTORA FIRME
 • Ostavka direktora privrednog društva - DOO
 • Dokazi o identitetu Direktora firme
 • Registraciona prijava APR za promene društva
 • Dodatak prijave za ostavku zastupnika DOO
 • Naknada za APR po generisanom pozivu
USLUGA U POSTUPKU OSTAVKE DIREKTORA FIRME
 • Priprema dokumentacije za ostavku direktora
 • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status predmeta
 • Šaljemo dokumenta na adresu firme - dogovor
 • Rešenje APR -ostavka direktora - original
 • Javna objava ostavke na sajtu APR
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak