+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

OSNIVAČKI AKT :
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

USPEŠNO I BRZO OTVARANJE FIRME ZA SVE DOO FIRME – SVE DELATNOSTI 8.000 DIN + PEČAT FIRME GRATIS !

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE
OTVARATE PREDUZETNIČKU FIRMU?
OTVARANJE PREDUZETNIKA PAUŠALCA
OTVARANJE PREDUZETNIKA VAN PAUŠALA
PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME – CENA I TROŠKOVI
 • Usluga pripreme i objave Osnivačkog akta u APR: 4.000 din
 • Naknada APR za objavu novog Osnivačkog akta: 1.000 din
 • Overa akta kod javnog beležnika – ako je potrebna: od 720 din
 • Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji
PROMENA OSNIVAČKOG AKTA POSLE PROMENE DIREKTORA, VLASNIKA, ADRESE ...
 • Nakon promene podataka Firme preporuka je uskladiti Osnivački akt DOO
 • Izmena Akta usled promene delatnosti, naziva, adrese, direktora , ogranka firme
 • Osnivački akt je objavljen javno kod APR
 • Cena izmene i objave Osnivačkog akta - u sklopu promene drugih podataka: 2.000 din
DOKUMENTA ZA IZMENU OSNIVAČKOG AKTA
 • Novi osnivački akt DOO usklađen sa APR-om
 • Ili prečišćen tekst izmena Osnivačkog akta
 • Registraciona prijava -objava Osnivačkog akta
 • Dodatak prijave za (ne)obaveznost overe
 • Naknada za APR po generisanom pozivu
 • Prateća dokumentacija za registraciju Akta
USLUGA PROMENE OSNIVAČKOG AKTA
 • Priprema dokumentacije za promenu Akta
 • Usklađivanje Osnivačkog akta sa zakonom i objavljenim podacima u Registru APR
 • Izbor obavezna / neobavezna overa Akta
 • Generišemo poziv za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status predmeta
 • Rešenje APR o izmeni i objavi Osnivačkog akta
 • Objavljivanje novog akta na sajtu APR
KOLIKO TRAJE PROMENA DELATNOSTI DOO
 • Priprema dokumentacije traje 1 dan
 • Postupak registracije akta u APR traje 1-3 dana
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak