+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

O nama i našem timu

Vaš računovođa, vaš pratilac na putu do uspešnog poslovanja! Knjigovodstvena agencija ANJAMIL DOO se bavi pružanjem usluga iz oblasti računovodstva i poreskog konsaltinga. Naša misija je da propratimo pronicljivo, savesno i precizno kompletan tok vašeg poslovanja, da ukažemo na eventualne nedostatke i predložimo najbolje moguće rešenje u zakonskim okvirima. Ulaganjem zajedničkog truda, ostvarićemo najbolje rezultate. Vaš uspeh je i naš uspeh!

Mi smo računovodstvena agencija sa renomeom I iskustvom. Mi u radu koristimo činjenice, nikako nagađanja. Mi smo spoj mladosti I iskustva. Mi uspešno pratimo tehnološke promene. Mi uspešno sarađujemo sa inostranim klijentima. Mi uslugu obavljamo ažurno I transparentno. Mi čuvamo poslovne tajne. Mi aktivno učestvujemo u razvoju vašeg posla.

Osnovne informacije o našoj firmi

Neke od osnovnih i malih informacija o našoj firmi možete saznati na našem sajtu. Do sada možemo reći da smo odoleli svakom izazovu. Višegosišnje iskustvo u ovom poslu donelo nam je to da sada sve poslove obavljamo brže.

10

Godine rada

1240

Radnih sati

80

Zadovoljni klijenti

100

Projekti

Naši klijenti

Veliki broj zadovoljnih klijenata u našoj firmi.
Trudimo se da ispunimo svaki zahtev naših klijenata u najkraćem roku, brzo i kvalitetno sa puno pažnje i posvećenosti.

Registracije

Potpuno besplatno dajemo savete prilikom registacije pravne forme. Bitno je postaviti dobar temelj da bi firma uspešno mogla da raste. Kako da optimizujete troškove u skladu sa Zakonom, koje su mane i prednosti pravne forme koju registrujete… Bićemo Vaš patner u poslovanju!

Obračuni

U skladu sa Vašim potrebama vršimo sledeće obračune:
zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja;
poreza i doprinosa iz samostalne delatnosti;
poreza na dobit preduzeća;
poreza na dodatu vrednost;
poreza po odbitku;
zakupa pokretne i nepokretne imovine;
kamata;
druge vrste obračuna u odnosu na potrebe klijenata;

Pravna delatnost

U zavisnosti od Vaših potreba vršimo izradu sledećih pravnih akata: ugovori o radu, pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mesta, rešenja(o raskidu radnog odnosa, o plaćenom / neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru, porodiljskom bolovanju i dr.), odluke o solidarnoj pomoći, jubilarnoj nagradi i dr.; sve druge vrste ugovora iz različitih oblasti (o zakupu pokretne i nepokretne imovine, o poslovno tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju i dr.); kompletnu dokumentaciju koja mora biti istaknuta u poslovnom objektu što je regulisano različitim zakonima i pravilnicima (kao npr. Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zabrani pušenja, Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti itd.); razne vrste pravilnika (o računovodstvu, o blagajničkom poslovanju i raspolaganju gotovim novcem i sl.) izradu akata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini; izradu plana evakuacije i pravila zaštite od požara; izrada akta o Covid 19 zastitnim merama;
Registracija70%
Obračuni50%
Pravna delatnost85%
Knjigovodjstvo100%
Praćenje propisa70%
Brisanje i likvidacija60%