+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

OGRANAK DOO: OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA
OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME

OGRANAK DOO: OSNIVANJE OGRANKA ZA POSTOJEĆE FIRME 4.500 DIN + APR
OSNIVANJE OGRANKA UZ OTVARANJE DOO FIRME 2.500 DIN
PEČAT OGRANKA DOO FIRME – AUTOMATIK 1.500 DIN

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE

TRAŽILI STE OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA?
OSNIVANJE OGRANKA STRANE FIRME U SRBIJI
TROŠKOVI ZA OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME
 • Usluga otvaranja Ogranka DOO firme u APR : 4.000 din
 • Naknada APR za upis Ogranka u registar: 3.000 din
 • Pečat Ogranka – automatik: 1.500 din -promo cena
 • Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji
KOLIKO TRAJE POSTUPAK ZA DODAVANJE OGRANKA
 • Priprema i overa dokumentacije traje 1 dan
 • Registracija Ogranka firme kod APR traje 1 -3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o upisu Ogranka
DOKUMENTA ZA OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME
 • Osnivački akt DOO firme -overen i potpisan
 • Imenovanje Zastupnika Ogranka DOO firme
 • Određivanje naziva, adrese, delatnosti Ogranka
 • Dokaz o identitetu Zastupnika Ogranka
 • Registraciona prijava APR za registraciju Ogranka
 • Dodatak prijave za naziv, adresu, delatnost Ogranka
 • Dodatak prijave za Zastupnika Ogranka firme
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj
USLUGA OTVARANJA OGRANKA FIRME -DOO
 • Priprema dokumentacije za registraciju Ogranka
 • Određivanje šifre delatnosti Ogranka DOO firme
 • Provera adrese Ogranka u Adresnom registru RGZ
 • Imenovanje i ovlašćenja Zastupnika Ogranka
 • Ograničenje Zastupnika supotpisom -po zahtevu
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o Ogranku DOO firme – u originalu
 • Upis Ogranka DOO firme na sajtu APR
 • zrada pečata Ogranka – po zahtevu
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak