+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

IME FIRME :
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

IME FIRME: POSTUPAK ZA PROMENU NAZIVA DOO FIRME – 4.000 DIN + APR
PEČAT ZA DOO SA NOVIM IMENOM FIRME 2.000 DIN

CENA I USLOVI ZA OKTOBAR 2022. GODINE
POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA: PROMENA DIREKTORA, DELATNOSTI, SEDIŠTA 2.000 DIN + APR PROMENA VLASNIKA FIRME – PRENOS UDELA 4.000 DIN + APR
PROMENA IMENA D.O.O. FIRME - CENA I TROŠKOVI
 • Usluga promene naziva firme kod APR 4.000 din
 • Naknada APR za upis u registar 2.800 din
 • Pečat DOO nakon izmene imena firme 2.000 din


 • Dodatno nakon promene podataka - po zahtevu:
 • Izmena Osnivačkog akta nakon promene 2.500 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.000 din
 • Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji
KOLIKO TRAJE POSTUPAK PROMENE NAZIVA DOO
 • Priprema dokumentacije traje 1 dan
 • Postupak promene imena firme u APR traje 2-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o promeni naziva
DOKUMENTA ZA PROMENU IMENA FIRME:
 • Odluka Skupštine o promeni poslovnog imena firme
 • Odluka o skraćenom i punom imenu firme
 • Registraciona prijava za promenu naziva DOO
 • Dodatak prijave za promenu poslovnog imena
 • Dodatak prijave za promenu naziva u delu sedišta
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj
 • OP obrazac za Banku - po zahtevu Banke
USLUGA U POSTUPKU PROMENE IMENA FIRME
 • Priprema dokumentacije za promenu naziva
 • Provera novog naziva firme u Registru APR
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Izrada novog pečata firme - po zahtevu
 • Objava novog imena firme na sajtu APR
DODATNO: IZMENA OSNIVAČKOG AKTA
 • Po promeni sedišta preporuka je uskladiti Osnivački akt
 • Osnivački akt je objavljen javno na sajtu APR
 • Pripremamo novi osnivački akt i idemo u APR
 • Objava Osnivačkog akta u APR traje 2-3 dana
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak