+38160 323 6781
anjamil.2014@gmail.com

DIREKTOR FIRME :
DOO BEOGRAD I CELA SRBIJA

DIREKTOR FIRME – ZAKONSKI ZASTUPNIK I OSTALI ZASTUPNICI DOO: PROMENA DIREKTORA ILI ZASTUPNIKA U APR – 4.000 DIN + APR

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA: PROMENA SEDIŠTA, PROMENA DELATNOSTI, NAZIVA FIRME 2.000 DIN +APR

PROMENA VLASNIKA FIRME – PRENOS UDELA 4.000 DIN +APR
PROMENA DIREKTORA – CENA I TROŠKOVI
 • Usluga promene direktora u APR : 4.000 din
 • Naknada APR za upis u registar 2.800 din
 • PO ŽELJI: Faksimil pečat direktora 2.000 din
 • Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji
KOLIKO TRAJE PROMENA DIREKTORA DOO
 • Priprema i overa dokumentacije traje 1 dan
 • Promena direktora u APR traje 2-3 dana
DOKUMENTA ZA OTVARANJE FIRME
 • Odluka Skupštine o promeni direktora firme
 • Razrešenje starog Direktora firme
 • Imenovanje novog Direktora firme
 • Zajedničko ili samostalno zastupanje firme
 • Ograničenja ovlašćenja Direktora - po potrebi
 • Dokazi o identitetu Direktora firme
 • Registraciona prijava za promenu direktora
 • Naknada za APR po generisanom pozivu
 • OP obrazac za Banku -po zahtevu Banke
USLUGA PROMENE DIREKTORA FIRME
 • Priprema dokumentacije za novog direktora
 • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status predmeta
 • Rešenje APR o promeni direktora -original
 • Upis novog Direktora na sajtu APR
 • Šaljemo dokumenta na adresu firme - dogovor
IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – DODATNA PONUDA
 • Nakon promene direktora preporuka je odmah uskladiti Osnivački akt DOO firme
 • Osnivački akt je objavljen javno na sajtu APR
 • Cena izmene osnivačkog akta nakon promene direktora ili Zastupnika firme: 2.000 dine
 • Naknada za objavu Osnivačkog akta: 1.000 din
 • Izmena i objava Osnivačkog akta traje 3 dana
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak